(01/04/2022) - So sánh kính hiển vi Olympus CX33 và Primo Star 3 mắt

So sánh kính hiển vi Olympus CX33 và Primo Star 3 mắt Kính hiển vi là thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được. Thiết bị này hoạt động bằng cách...
Chi tiết »