(20/02/2020) - Tụ quang kính hiển vi là gi

Tụ quang kính hiển vi là gi Tụ quang kính hiển vi là gi Kính hiển vi quang học là kính hiển vi trong đó sử dụng ánh sáng. Nhìn thấy và một hệ thống ống kính để phóng to hình ảnh của mẫu nhỏ. Kính hiển...
Chi tiết »