(19/02/2020) - Vật kính và thị kính là gi

Vật kính và thị kính là gi Vật kính và thị kính là gi – Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé.  – Mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các...
Chi tiết »